Świątynie

Ostra Brama – jest jednym z symboli miasta Wilna. W kaplicy znajduje się słynący cudami obraz Matki Bożej,nazywany Matką Bbożą Ostrobramską.
Porządek Mszy św.:
W Ostrej Bramie (w kaplicy) w jęz. polskim : I-VI: 10.00 W kościele św. Teresy: : I-VI: 17.00, VII: 9.00, 13.00, 17.00 Archikatedra św. św. Stanisława i Władysława – jest jedynym kościołem w Wilnie w stylu klsycystycznym. W kaplicy św. Kazimierza, która jest najcenniejszym klejnotem Wilna, znajduje się sarkofag patrona Litwy św. Kazimierza ( 1458-1484). W kaplicy św. Piotra można się pomodlić przed relikwiarzam dwóch biskupów Litwy: bł. Jerzego Matulewicza (1871-1927) i bł. Teofiliusa Matulionisa (1873-1962). Kościół św. Kazimierza – jest pierwszym barokowym kościołem wybudowanym w Wilnie dla uczczenia świętego królewicza. Budowę rozpoczęto w 1604 r. Podjęli się tej pracy jezuici, wzorując się na słynny rzymski kościół Il Gesu.
W XVII – kaznodzieją w tym kościele był jezuita św. Andrzej Bobola (1591-1657) To jest jedyny kościół w Wilnie, w którym, w każdą niedziele o 9:00, jest odprawiana msza św. w języku rosyjskim. Kościół św. Anny – jest jednym z najsłynniejszych zabytków Wilna.

Wybudowany został w stylu póznego gotyku (tzw. płomienistego). Nie ma on sobie równych na świecie. Legenda mówi, że gdy Napoleon zobaczył ten kościół, zapragnął go postawić na dłoni i przenieść do Paryża.
Cerkiew św. Ducha – jest ciekawym przejawem wileńskiego baroku – jedyną tego typu świątynią pawosławną na Litwie. . W cerkwi tej znajduje się relikwiarz z ciałami dworzan księcia Olgierda, prawosławnych świętych :
Jana, Antoniego I Eustachego. W1347 r. ponieśli oni męczeńską śmierć poprzez powieszenie. Do dnia dzisiejszego ciała tych męczeników nie uległy rozkładowi.

zwiedzanie Wilna