Szydłów

„Tu na fladze trzy orzeszki
Oraz klucze dwa na krzyż
To jest dumny znak Solecznik
I historii wspolnej wyż…”

 

Hymn Solecznik. Muzyka i słowa: Tomasz Glanc Rejon solecznicki zamieszkuje 38428 osób. Gęstość zaludnienia – 26,5 osób na km kw., co stanowi dwukrotnie mniej niż średnio na Litwie. 79 proc. mieszkańców rejonu jest narodowości polskiej, 9,4 proc. mieszkańców stanowią Litwini, 5,8 proc. – Rosjanie, 3,8 proc. – Białorusini, 1,4 proc. – inne narodowości. W rejonie znajduje się 13 starostw (gmin): Soleczniki, Ejszyszki, Biała Waka, Jaszuny, Dziewieniszki, Koleśniki, Podborze, Turgiele, Butrymańce, Gierwiszki, Kamionka, Poszki, Dajnowa. Na terytorium rejonu funkcjonuje 40 placówek oświatowych, będących w gestii samorządu (są też szkoły i przedszkola administrowane przez powiat wileński i Ministerstwo Oświaty i Nauki RL). Szkolnictwo w rejonie funkcjonuje w trzech językach. Działają dwa gimnazja (im. Jana Śniadeckiego z polskim językiem nauczania będące w gestii samorządu i Tysiąclecia Litwy z litewskim językiem nauczania, administrowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki), 13 szkół średnich (4 litewskie, 7 polskich i 2 rosyjskie); 13 podstawowych (2 litewskie, 11 polskich); 19 początkowych, działających jako oddziały szkół średnich bądź podstawowych (2 litewskie, 17 polskich). Są też trzy szkoły muzyczne: w Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach, szkoła sportowa w Ejszyszkach i jej filia w Solecznikach, specjalna szkoła – internat (administrowana przez powiat) i Dom Dziecka w Solecznikach, zawodówka rolnicza w Dziewieniszkach (administrowana przez Ministerstwo Oświaty i Nauki). Ponadto w rejonie istnieje 13 placówek kulturalnych, 13 kościołów katolickich, trzy cerkwie, 28 bibliotek, dwa muzea.

Centrum rejonu solecznickiego są Soleczniki (Wielkie Soleczniki) lit. Šalčininkai, znajdują się one w
odległości 44 km od Wilna.
Nazwa miejscowości pochodzi od rzeki Solczy, która bierze poczatek pod Solecznikami.
Początki Solecznik sięgają XIII wieku, źródła krzyżackie rejestrują nazwy Salsininken lub Saletzniken. Od XIV wieku miejscowość ta należała do Hlebowiczów. Około 1410 roku zbudowano pierwszy kościół katolicki. Następnie Soleczniki należały do Chodkiewiczów, Wagnerów. W 1880 roku Witold Wagner wybudował tu dwupiętrowy w stylu neorenesansu i neoklasycyzmu pałacyk.
Będąc w Solecznikach warto zobaczyć:
Kościół pw. św. Piotra Apostoła. Wybudowano go w latach 1986 – 1991 na miejscu kaplicy cmentarnej. Aleję klonową wiodącą przez most do pałacu. Kapliczkę Matki Boskiej z Krzyżem z końca XVIII wieku. Znajduje się ona na obrzeżach miasta przy trasie prowadzącej do Wilna. Jest ona murowana, w stylu neoromańskim autorstwa architekta Wawrzyńca Gucewicza. Pomnik Adama Mickiewicza. Od 1998 roku zdobi on centrum miasta. Wzniesiono go przed budynkiem administracyjnym z okazji 200 rocznicy urodzin Poety. Pomnik Konstantego Kalinowskiego (1834-1864) przywódcy powstania 1863 roku. Odsłonięto go w 1999 r. Nazwisko przywódcy wypisano na pomniku czcionką łacińską w trzech językach:białoruskim, polskim i litewskim. Na solecznickim cmentarzu kościelnym w listopadzie 1821 roku będąc w gościnie u zaprzyjaźnionego księdza Adam Mickiewicz obserwował obrzędy Dziadów, które to później przedstawił w dramacie „Dziady”. W roku 2004 na placu przy miejscowym kościele została odsłonięta tablica pamiątkowa z napisem poświadczającym dany fakt.

oprowadzanie po wilnie