Ulice i podwórka

Ulica Aušros vartai (Ostrobramska)- przy niej znajduje się jedyna zachowana brama miejska, zwana też Miednicką lub Ostrą. Znajdują się przy niej trzy świątynie o różnym wyznaniu: kościół katolicki św. Teresy, cerkiew prawosławna św. Ducha oraz kościół unicki św. Trójcy. Przy tej ulicy mieści się również Filharmonia, pierwotnie znajdowała się tu Sala Miejska. Od 1904r. działała tu księgarnia litewska, w dniach 4-5 grudnia 1905r. obradował Wielki Sejm Wileński, który domagał się autonomii dla Litwy. 6 listopada 1906r. w Sali Miejskiej wystawiona pierwszą litewską operę Birute Mikalasa Petrauskasa.
Naprzeciwko Filharmonii znajduje się pomnik Jonasa Basanawicziusa – który był jednym z sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy w 1918r.

zwiedzanie Wilna